Tuesday, May 6, 2014

Competències bàsiques 6è EP

Com ja sabeu, els alumnes de sisè passen unes proves de competències bàsiques al final de primària més de caire analític per millorar els centres, que no pas d’avaluació dels nostres infants.
La prova de competència lingüística en llengua estrangera avalua:
  • La comprensió lectora i la comprensió oral mitjançant ítems tancats que avaluen els processos d’obtenció d’informació i d’interpretació.
  • L’expressió escrita, amb l’elaboració d’una breu producció, pautada i contextualitzada.  Es mesura la competència discursiva (coherència i adequació, guiades pel plantejament de l’activitat) i la competència lingüística (lèxic, morfosintaxi, ortografia de nivell bàsic).
Aquest any les proves seran el 7 de maig i s’han introduït alguns canvis en el full de resposta,
Per agilitar el procés de correcció dels quaderns de la prova, aquest any s’ha introduït un nou sistema de resposta.
Les respostes a les preguntes tancades ja no es marquen al quadern de la prova, sinó en un full de respostes.
Cal tenir en compte que:
- En la prova de llengua estrangera es recomana que les activitats de comprensió oral es contestin primer al quadern i que després es passin les respostes al full de respostes. La redacció també s’ha de fer al quadern.
Alguns models de prova per si voleu que els vostres fills i filles practiquin una mica… (Hi ha cops que els resultats baixen per la novetat del model d’examen!)

Extret del bloc What??? In English!

0 comments:

Post a Comment