PRESENTACIÓ

Benvinguts al racó d'anglès de l'escola. Aquí trobareu informació diversa relacionada amb l'aprenentatge d'aquesta llengua. Des d'activitats que fem durant les classes fins a jocs i recursos per practicar també a casa.

A l'escola els nens i nenes començen a fer anglès a P3. Ho fan 1 cop a la setmana i en un grup reduït durant aproximadament 30 minuts. Actualment a P4 i P5 s'està duent a terme un projecte lingüístic anomenat "Let's speak!" que pretén fomentar l'ús de l'anglès mitjançant activitats lúdiques i significatives per als nens. Fan dues sessions setmanals de 30 minuts cadascuna. També es treballa amb la meitat del grup.

A Primària els grups de 1r i 2n fan dues hores setmanals, una de les quals es realitza amb mig grup. I a la resta de cursos, des de 3r fins a 6è, el nombre de sessions setmanals s'amplia fins a tres, essent una d'elles també amb mig grup, fet que facilita el tractament dels aspectes orals més comunicatius de la llengua. Durant les classes es procura que l'anglès sigui la llengua vehicular el màxim de temps possible, utilitzant al mínim la llengua materna.
Actualment al centre som due les mestres que donem classes als diferents cicles.

ESPAIS

A l'escola comptem amb una aula d’anglès que està ambientada amb tot de materials i ajudes visuals per facilitar l’aprenentatge de l’alumne. La classe  també disposa de diversos recursos audiovisuals com per exemple: l'ordinador, el CD player o el televisor amb DVD i video.
Actualment estem creant una biblioteca d'aula amb llibres catalogats segons els diferents nivells. Els jocs també formen part del material que tenim ja que pensem que son un recurs  imprescindible per a l'ensenyament de la llengua anglesa.
A part de l'aula d'anglès també fem servir altres espais de l'escola per fer les nostres classes. A la planta baixa, per exemple,  disposem d'una aula compartida amb un espai més gran on els més petits es poden moure amb tranquilitat a l'hora de fer les seves classes i activitats.

El teatre i l'aula d'informàtica també son uns altres espais sovint utilitzats per a fer anglès.