LLIBRES DE CLASSE

A partir de 1r de Primària els alumnes faran servir els següents llibres:

1r: BUGS World 1 ------------ Pupil's book + Activity book (1 llibre) .........................Editorial Macmillan

2n: BUGS World 2 ----------- Pupil's book + Activity book (1 llibre) .........................Editorial Macmillan


3r: BUGS World 3 --------- Pupil's book and Activity book.....................................Editorial Macmillan

4t: BUGS World 4 --------- Pupil's book and Activity book. ....................................Editorial Macmillan


5è: BUGS World 5 ------------ Pupil's book and Activity book...................................Editorial Macmillan

 

6è: BUGS World 6 ------------ Pupil's book and Activity book....................................Editorial Macmillan

 

Els/les alumnes de Cicle Superior (5è i 6è) també necessitaran un diccionari bilingüe preferiblement un OXFORD POCKET