Friday, December 14, 2012

LLIBRES - E BOOKS

Click on the picture and you'll find a library full of books and stories.
You can choose the books marked with letter "e" and read them online.
Enjoy!!!
 
Feu click a sobre del dibuix i trobareu una biblioteca plena de llibres i històries.
Podeu escollir els llibres assenyalats amb la lletra "e" i llegir-los en línea.
Gaudiu!!!


0 comments:

Post a Comment